Jan Stenmark

Signerade, numrerade på kvalitets-papper (syrafritt)

Alla bilder inklusive ram och signering. Upplaga 150